Chuyển tới nội dung

Kết quả hình ảnh cho doremon tập 1
Đây là bộ truyện đô rê mon bản cũ do các đồng chí bên VOZ Forums  biên soạn
để giúp các bác trở về tuổi thơ
truyện được đăng dưới dạng file PDF

Đọc Truyện Ngắn Đô rê Mon 

Doremon Tập 1

Doremon Tập 2

————————————
sẽ cập nhật mỗi ngày