tải app xuống cho điện thoại của bạn

Chọn Cách Tải Tuỳ Theo Điện Thoại. 

Điện Thoại Iphone thì ấn “Tải xuống cho IOS” . 

Các Hãng Còn Lại ấn “Tải Xuống Cho Android

android-tx-1

Hướng dẫn tải app trên t2share.net